Hiện là nhân viên marketing tại Mia Lock Việt Nam, tốt nghiệp tại trường Đại học tài chính – Marketing. Đã có hơn 3 năm kinh nghiệm làm Digital Marketing Manager trong lĩnh vực khóa điện tử.

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Hoàng Văn Giang
  • Ngày – tháng – năm: 26/07/1998
  • Email: hvgiang1998@gmail.com
  • Chức Vụ:  nhân viên marketing