Hiện là nhân viên marketing tại Mia Lock Việt Nam, tốt nghiệp tại trường Đại học tài chính – Marketing. Đã có hơn 3 năm kinh nghiệm làm Digital Marketing Manager trong lĩnh vực khóa điện tử.