Vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên thủ kho tại Thủ Đức – TP.HCM
Mức lương: 8 - 10 triệu | 162 Đường 2, KDT Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
30-11-2021
30-11-2021
Tuyển dụng nhân viên sale bán hàng khóa điện tử tại Thủ Đức
Mức lương: 10 - 12 triệu | 162 Đường 2, KDT Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
30-08-2021
30-08-2021
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật lắp đặt khóa điện tử tại Thủ Đức
Mức lương: 8 - 10 triệu | 162 Đường 2, KDT Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
30-08-2021
30-08-2021