Hiện Nguyễn Thị Hiền đang là biên tập viên cho Mia Lock Việt Nam tốt nghiệp tại Học viện truyền thông báo chí TPHCM. Với 3 năm kinh nghiệm chuyên viết về mảng khóa điện tử cùng với niềm đam mê công nghệ, ý thức trách nhiệm với những thông tin cung cấp đảm bảo tạo ra bài viết giá trị cho khách hàng.

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
  • Ngày – tháng – năm: 21/08/1998
  • Email: hiennguyen123@gmail.com
  • Chức Vụ: biên tập viên