Nguyễn Thanh Nga là biên tập viên tại Mia Lock Việt Nam đã tốt nghiệp tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TPHCM. Thanh Nga có 3 năm kinh nghiệm về viết content, đặc biệt có 2 năm nghiên cứu về mảng khóa điện tử sẽ cung cấp nội dung thông tin bài viết chính xác nhất, nhằm cung cấp kiến thức hữu ích về khóa điện tử cho khách hàng.

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Nguyễn Thanh Nga
  • Ngày – tháng – năm: 12/02/1996
  • Email: thanhnga123@gmail.com
  • Chức Vụ: biên tập viên