Hiện Nguyễn Thị Ánh Ngọc đang là biên tập viên cho Mia Lock Việt Nam tốt nghiệp tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Với 3 năm kinh nghiệm chuyên viết về mảng khóa điện tử cùng với đam mê viết, ý thức trách nhiệm với những thông tin cung cấp đảm bảo tạo ra bài viết giá trị cho khách hàng.