Hiện Nguyễn Thị Ánh Ngọc đang là biên tập viên cho Mia Lock Việt Nam tốt nghiệp tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Với 3 năm kinh nghiệm chuyên viết về mảng khóa điện tử cùng với đam mê viết, ý thức trách nhiệm với những thông tin cung cấp đảm bảo tạo ra bài viết giá trị cho khách hàng.

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Ngọc
  • Ngày – tháng – năm: 20/03/1998
  • Email: anhngoc123@gmail.com
  • Chức Vụ: biên tập viên