Tốt nghiệp tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TPHCM, Lê Ngọc Diễm đang là biên tập viên tại Mia Lock Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm làm biên tập về mảng khóa điện tử. Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin các loại khóa điện tử trên thị trường hiện nay..

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Lê Ngọc Diễm
  • Ngày – tháng – năm: 06/02/1999
  • Email: ngocdiem213@gmail.com
  • Chức Vụ: biên tập viên