Mialock Việt Nam mang đến giải pháp quản lý khách lưu trú tại : Resort / Khách Sạn / Homestay / Nhà trọ /…..thông qua khoá thông minh Mialock

  • Tối ưu hoá vận hành quản lý lưu trú
  • Quản lý thời gian lưu trú cụ thể
  • Quản lý tập trung tất cả các chi nhánh, khu vực, vùng miền
  • Dễ dàng thao tác : Mở cửa / Khoá cửa/ Thời gian thực lưu trú
  • Kết hợp hệ thống CCTV để giám sát tổng thể hạn chế việc con người quản lý tại chổ
  • Vận hành đơn giản thông qua máy tính từ xa, app điện thoại
  • Kết hợp phần mềm Quản Lý khách sạn

Video chia sẽ giải pháp quản lý cửa Resort, Khách Sạn, Homestay, Nhà trọ bằng khoá MiaLock